Metrosystem OÜ on 2000 aastal asutatud, tänaseks suurim kaubaaluste käitleja Eestis. Peamiseks tegevusalaks on puidust kaubaaluste kogumine, parandamine ning kordus- ja taaskasutusse suunamine. Oleme esimene ja tänaseni ainus European Pallet Association ehk EPAL –i paranduslitsentsi omav ettevõte Eestis ja 2015 aastal käideldud kaubaaluste kogumaht oli 1 300 000 kaubaalust.

KAUBAALUSED

  EUR

  EUR ja EPAL kaubaalused on üle maailma laialt kasutatav kaubaalus. EUR ja EPAL kaubaaluse tootmiseks ja parandamiseks on vajalik litsents.
  Mõõdud: 1200x800x144 mm
  Kaal: ~ 20 kg
  Kandevõime: kuni 2500 kg
  Standardid: UIC 435-2 ja UIC 435-4

  FIN

  FIN kaubaalus on enamjaolt Soomes kasutatav standartne kaubaalus. FIN kaubaaluse tootmiseks ja parandamiseks on vajalik litsents.
  Mõõdud: 1200x1000x147 mm
  Kaal:~ 25 kg
  Kandevõime: kuni 2500 kg
  Standardid: EN13698-2:2009 ja EN ISO 18613:2003

  Ühekordsed kaubaalused

  Niinimetatud ühekordsed kaubaalused on oma konstruktsioonilt väga erineva väljanägemisega ja oluliselt väiksema kandevõimega kui samas suuruses standardalused.
  Mõõdud: 1200x1000, 1200x800, 600x800 ja 600x400 mm
  Kaal: sõltuvalt tüübist kuni 20 kg
  Kandevõime: sõltuvalt tüübist kuni 1000 kg
  Standard: -

  Kaubaaluse kõrgendused

  Mõõdud: 1200x1000x200, 1200x800x200 ja 600x800 mm
  Saadaval nii uute kui kasutatutena.

  Kaubaaluse kaaned ja vahepapid

  Lõikame (vineer)kaasi ja vahepappe just teile sobivasse mõõtu. Saadaval nii uute kui kasutatutena.

  Aeroc Jämerä AS

  Mõõdud: 1200x800 mm
  Aeroc –i logo on värvitud või põletatud kaubaaluse jalale.

  Benders Baltic Nord OÜ

  Mõõdud: 1200x800, 1160x1120 mm ja samas mõõdus kõrgendused.
  Bendersi logo on põletatud või värvitud kaubaaluse kuubikule ja kõrgenduse pikematele külgedele.

  Ikodor AS

  Mõõdud: 1200x1200 ja 1200x1000 mm
  Ikodori logo, “D” , on põletatud kaubaaluse pikema külje keskmisele kuubikule. Üksikutel juhtudel võib tähis olla mõnel teasel kuubikul.

  Kunda Nordic Tsement AS

  Mõõdud: 1200x1000x144 mm
  Ristjalgne tiheda laudisega kaubaalus.

  Monier OÜ

  Mõõdud: 1200x1050, 1200x1020, 870x550 mm
  Välimuselt ühekordsed kaubaalused. Märgistatud “Monier” või “Ormax” põletusmärgiga.

  Rae Kivitehas OÜ

  Mõõdud: 1200x1200, 1200x1000, 1200x800 ja 1000x1000 mm
  Välimuselt ühekordsed kaubaalused. Tähistatud värvitud poolkaarega kaubaaluse lühema külje keskmisel kuubikul.

  Saint-Gobain Ehitustooted AS

  Mõõdud: 1200x900mm
  Kaubaaluse välimised jalad on nihutatud 50 mm sissepoole. Märgistuseta.

  Saint-Gobain Ehitustooted AS

  Mõõdud: 1000x1000 mm
  Kattelaudises viis või seitse lauda. Märgistatud “FIBO” ja/või “W” põletusmärgiga.

  Sakret OÜ

  Mõõdud: 1200x800 mm
  Välimuselt ühekordne kaubaalus. Sakreti logo on põletatud kaubaaluse pikema külje keskmisele kuubikule.

  VKG Plokk OÜ

  Mõõdud: 1200x1200 ja 1200x1000 mm
  Markeeritud “VKG-PL” tähisega kaubaaluse jalal.

PARANDUS

Kõik sissetulevad kaubaalused sorteeritakse vastavalt nende olemusele, välimusele ja kasutusotstarbele. Remonti vajavad alused parandatakse ja markeeritakse või eemaldatakse neilt markeeringud, vastavalt kõikidele kehtivatele standarditele ning tootjate ja kasutajate regulatsioonidele. EUR ja EPAL kaubaaluste kvaliteeti kontrollib igakuiste auditite käigus EPAL-i volitatud partner Bureau Veritas.

.

TAASKASUTAMINE

Jäätmete kõrvaldamine on sageli kallis ja kindlasti kahjulik keskkonnale. Seetõttu võttis Metrosystem OÜ 2000 aastal esimesena Eestis kasutusele puidust kaubaaluste kordus- ja taaskasutussüsteemi, eesmärgiga vähendada jäätmete hulka. Täna, viisteist aastat hiljem, on Metrosystem OÜ kõige professionaalsem kaubaaluste käitleja Eestis.

Metrosystem OÜ poolt kasutatav kaubaaluste taaskasutamissüsteem on tuntud ka “Hällist hällini“ kontseptsioonina. Selle asemel, et kasutuks muutunud pakendijäätmed reostaksid keskkonda võiksid nad olla uue tootepõlvkonna tooraine.

Kui kaubaalus on väga halvas seisukorras ja seda ei ole otstarbekas remontida saetakse see „algosadeks“ – uue toote tooraineks. See vahetoode läbib põhjaliku kontrolli enne kui materjali kasutatakse kaubaaluste remontimisel või uute toodete tootmisel. Korduskasutuseks mittekõlbulikud komponendid hakitakse väikesteks tükkideks, mis võetakse kasutusse puitlaast- või puitkiudplaadi tootmisel või biokütusena.

Samaaegselt jäätmete vähenemisega väheneb ka keskkonnale tekitatud kahju. Kuna puitu kasutatakse ikka ja jälle ei ole vajadust uue tooraine järele – väheneb metsaraie. Kasutades ümbertöödeldud puitu vähenevad ka kulud kaubaaluste tootmisele.

Tänu meie teadlikele ja keskkonnast hoolivatele klientidele oleme oluliselt suurendanud taaskasutatud kaubaaluste osa ringluses. Kasulikum on kaubaaluseid parandada kui osta uusi. Kasutuskõlbmatuks muutunud kaubaaluseid võtame vastu tasuta, et siis pakkuda soodsamatel tingimustel uusi.

Jäätmekäitlus on sageli tasuta või siis väga väikese tasu eest.

TRANSPORT

Omades kümnest veokist koosnevat autoparki, saame pakkuda ka omapoolset transporditeenust. Heas korras sõidukid ja kõrgelt kvalifitseeritud juhid tagavad, et Teie kaup jõuab õigeaegselt sihtkohta. Transpordi tellimiseks võtke palun ühendust

KUUMTÖÖTLEMINE

Nõuetekohase puidust pakkematerjali kasutamine aitab piirata puidukahjurite levikut.

Vältimaks puidukahjurite levikut, peavad Euroopa Liidu piire ületavas kaubavahetuses kasutatavad puidust kaubaalused olema töödeldud vastavalt Rahvusvahelisele Fütosanitaarmeetmete Standardile ISPM15 ja nende päritolu tuvastamiseks olema ka vastavusmärgiga märgistatud.

Olenemata kasutatavast töötlemisviisist peavad kaubaalused olema toodetud kooritud puidust. Kõnealune standard lubab eraldi asetsevaid ja selgelt eristatavaid väikesi kooretükke, kui need on:

 • vähem kui 3 cm laiad (hoolimata pikkusest) või
 • laiemad kui 3 cm, kui üksiku kooretüki kogupind on väiksem kui 50 cm²

Kaubaalused koosnevad küll mitmetest erinevatest komponentidest, loetakse see siiski üheks tervikuks ja märgistatakse vastavalt. Eelistatavalt kahel vastasküljel. Kaubaalused võivad olla valmistatud nii töödeldud puidust kui töödeldud puitmaterjalist, mis enam töötlemist ei vaja. Näiteks pressitud saepurust kuubikud ja vineer.

Kuumtöötlemine (töötlemise kood märgistusel: HT)

Puidust pakkematerjali kuumutatakse vastavalt aja-temperatuuri graafikule, mille puhul miinimumteperatuuri 56 °C hoitakse 30 järjestikuse minuti jooksul läbi puidu kogu profiili, sealhulgas koor.

Kuumtöödeldud pakkematerjali korduvkasutamine

Puidust pakkematerjal, mis on töödeldud ja märgistatud vastavalt standardile ISPM15 ja mida ei ole parandatud, uuendatud või muul viisil muudetud, ei vaja selle kasutusaja jooksul korduvat töötlemist või märgistamist.

Korduvtöötlemise korral tuleb kõik varasemad märgistused eemaldada (nt värviga katmise või lihvimise teel). Pärast korduvtöötlemist tuleb paigaldada uus märgistus vastavalt standardile.

Kuumtöödeldud pakkematerjali parandamine

Kuumtöödeldud pakkematerjali parandamisel võib sellest või selle komponentidest asendada kuni ühe kolmandiku. Parandamisel peab tagama, et parandamisel kasutatakse ainult kuumtöödeldud puitu. Kui parandamiseks kasutatakse töödeldud puitu, tuleb iga lisatud osa eraldi märgistada vastavalt käesolevale standardile.

Mitut erinevat märgistust kandev puidust pakkematerjal võib tekitada probleeme puidust pakkematerjali päritolu kindlaksmääramisel ja seetõttu võib riigiti olla piiratud erinevate märgistuste arv ning nõutakse puidust pakkematerjali parandamisel eelnevate markeeringute eemaldamist, korduvat töötlemist ning seejärel uue märgistuse paigaldamist.

Uuendatud puidust pakkematerjal

Kui enam kui üks kolmandik puidust pakkematerjalist või selle komponentidest on asendatud, loetakse pakkematerjal uuendatuks.

Uuendatud puidust pakkematerjalilt tuleb kõik varasemad markeeringud eemaldada. Pakkematerjal korduvtöödelda ja seejärel uuesti markeerida.

Märgistus ja selle kasutamine

Märgistuse suurus, kasutatud kirja liik ja tähise asend võivad erineda, kuid selle suurus peab olema küllaldane, et see oleks kontrollijatele ilma abivahenditeta nii nähtav kui loetav. Märgistus peab olema kujult kas risttahukakujuline või täisnurkne ning asuma piirjoone sees, milles paiknev vertikaaljoon eraldab IPPC sümboli tähise teistest komponentidest. Vastavusmärk peab olema:

 • Ühevärviline
 • Selgelt eristatav ja loetav
 • Vee- ja kulumiskindel
 • Mitteteisaldatav

Vastavusmärgil ei tohi kasutada punast ega oranži värvi. Neid värve kasutatakse ohtlike kaupade märgistamiseks. Vastavusmärk ei tohi olla käsitsi joonistatud.

Vastavusmärgil on:

Vastavusmark

 • Rahvusvaheliselt tunnustatud sümbol (viljapea koos IPPC tähisega)
 • EE-riigi tähis (ISO kahetäheline riigitähis)
 • 3460- ettevõtte taimetervise registrikande number
 • HT- asjakohane töötlemisviisi tähis

KONTAKT

Metrosystem OÜ
Valli tee 15, Vaela küla, Kiili vald, 75413 Harju maakond
Reg. nr 10647576
KMKR: EE100600245
IBAN: EE597700771001145060

Villem Massur
Müügijuht
Mob: +372 56 475 991
Skype: villem.massur
E-post: Villem@metrosystem.ee